نشاسته پری ژلاتینه دارویی

گرانول های نشاسته در دمای اتاق در آب نامحلول می باشند که این امر به دلیل نفوذناپذیری گرانول های نشاسته به آب در دمای اتاق می باشد که در این حالت بین آب و نشاسته واکنشی رخ نخواهد داد و در نتیجه نشاسته نمی تواند باعث افزایش ویسکوزیته شود. اما هنگامی که نشاسته را در حضور آب حرارت می دهند (دماهای بالای °C 60) گرانول های نشاسته می توانند آب جذب کنند و ژلاتینه شوند.

نشاسته پری ژلاتینه دارویی

 

نامحلول بودن نشاسته در دمای اتاق باعث می شود که استفاده از آن در فرآیندها و فرمولاسیون هایی که تیمار حرارتی در آن رخ نمی دهد، محدود شود. در نتیجه برای چنین فرآیندهایی از نشاسته پری ژلاتینه استفاده می شود که قابلیت جذب آب و در نتیجه تشکیل ژل در دمای اتاق را دارد.

 


 

از جمله کابردهای نشاسته پری ژلاتینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  •  غذای کودک
  •  سوپ ها
  •  محصولات نانوایی
  •  پایدار کننده
  •  اکسپینت در صنایع داروسازی
  •  به عنوان بایندر در گرانولاسیون مرطوب